Hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ làm offer

1. Cài đặt bluestacks

– next, next liên tục đến khi xong

2. Copy bản android.rar vào thư mục bluestacks

– Với win 7 : C:/ProgramData (ko phải Program Files nhé !!)

– Nếu ko thấy mục này, có thể copy , paste vào thanh địa chỉ hoặc hiện file ẩn bằng cách  : Organize -> Folder and Search options -> View -> đánh dấu vào Show hidden files, folders and drivers-> OK

– Với Win XP : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data

Hiện file ẩn trên Win xp : Mở folder bất kì, chọn Tool -> Folder Options -> View => Show hidden files and folders

3. Cài đặt Bitvise SSH

– Cũng ok rồi next ….)

– Mở bitvise, chọn tab Setting -> đánh dấu vào Enable ở mục SOCKS/HTTP (đừng nhầm với FTP bên cạnh nhé !)
Lưu ý : IP, Port mặc định là 127.0.0.1 và 1080

 1

– Sang tab Login, đăng nhập SSH với list SSH có sẵn (SSH đi mua, 100k = 1000 SSH Mỹ)

Ví dụ 1 con SSH : 206.255.190.65|admin|admin|United States (US)|Arkansas|Hope|71801

-> cấu trúc : IP|User|Pass

Mấy cái khác ko cần quan tâm

– Nhập IP, user, dưới username (mục Initial method, chọn password), sau đó nhập pass, ấn Login, đợi bảng hiện ra thì chọn Accept and Save

2
– Đợi 1 chút, mấy cửa sổ màu đen hiện ra, tắt nó đi là ok

4. Cài đặt Proxifier

– Next, next.., chú ý, đánh dấu vào create desktop shortcut và bỏ đánh dấu ở mục update trong quá trình cài đặt

– Khởi động proxifier, chọn mục Enter Registration Key, nhập username (bất kì) và key ở trong file text đi kèm

– Chọn tab Profile -> Advanced -> Services and other users -> đánh dấu vào cả 2 mục -> OK

3

– Tiếp tục tab Profile -> Proxy Servers -> Add

Address điền : 127.0.0.1

Port : 1080

Protocol : SOCKS version 5

-> OK -> OK

 4

– Tiếp tab Profile -> Proxification Rules

 Hệ thống đã add sẵn : Localhost và Default

+ Localhost , mục Action chọn Direct -> OK

+ Default, mục Action chọn Direct -> OK

+ Click vào Add, mục Application điền: hd-network.exe, Action chọn Proxy SOCKS 5 127.0.0.1 -> OK

 5

5. Video hướng dẫn :

https://www.youtube.com/watch?v=0NTjGC3udsQ

Comments

comments