1

1. Cài đặt bluestacks – next, next liên tục đến khi xong 2. Copy bản android.rar vào thư mục bluestacks – Với win 7 : C:/ProgramData (ko phải Program Files nhé !!) – Nếu ko thấy mục này, có thể copy , paste vào thanh địa chỉ hoặc hiện file ẩn bằng cách  : Organize ->