unnamed

Sau một thời gian cài ứng dụng thì bạn sẽ được hưởng thành quả nhỉ. Khi bạn đủ 250 điểm tương ứng 2.5$, bạn sẽ được rút. Các bạn có thể rút theo những cách sau đây 1. Rút về paypal Để rút về paypal bạn cần đăng ký 1 tài khoản paypal, xem hướng