dola

1. Về cách giao sản phẩm Khi gần đến ngày thanh toán (15 và 30 hàng tháng, các bạn phải nộp trước hoặc trong ngày này), các bạn nộp tài khoản vào file text cho tôi và gửi qua email : [email protected] Chú ý : Mỗi acc để ở 1 dòng riêng biệt, nội dung