tuyen ngưoi lam offer

Hiện tại mình đang cần số lượng khá người làm việc online bằng phần mềm giả lập bluestack, công việc làm offer, tải app và nhận lương theo sản phẩm. Chi tiết như sau 1. Về quyền lợi. Được trả lương đầy đủ theo sản phẩm làm ra và đạt đủ yêu cầu bên mình